Gorsafonitro Westend

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 3:54 am (GMT), ar 22/10/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafWestend

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Ffrwdwyllt

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSS7714788874

Agorwyd yr orsaf29/07/2015

Disgrifiad o’r orsafGorsaf monitro lefel yr afon yn Westend. Sylwer: Gall lefelau uchel ar gyfer y safle hwn fod yn anghywir oherwydd bod yna grid frigau yma sydd weithiau yn blocio ac yn achosi lefelau uchel artiffisial nes iddo gael ei glirio.

 
 

Ffrwdwyllt yn Westend , Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.28m ar 21/10/19 at 10:00 pm (GMT)

Ffrwdwyllt yn Westend               , Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.28m ar 21/10/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.23m ar 02/08/16 at 12:00 am (GMT)

Isaf diweddar
0.16m ar 08/07/17 at 4:15 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.23m ar 02/08/16 at 12:00 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.16m ar 08/07/17 at 4:15 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn