Gorsafonitro Frampton Court

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 3:37 am (GMT), ar 22/10/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafFrampton Court

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonNant Llanmaes

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSS9731669663

Agorwyd yr orsaf16/01/2012

Disgrifiad o’r orsafGorsaf fonitro lefelau afon yn Nant Llanmaes (Ardal Cronni Llifogydd)

 
 

Nant Llanmaes yn Frampton Court, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.48m ar 21/10/19 at 10:00 pm (GMT)

Nant Llanmaes yn Frampton Court, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.48m ar 21/10/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.88m ar 22/12/12 at 10:00 am (GMT)

Isaf diweddar
0.20m ar 01/07/14 at 6:00 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.88m ar 22/12/12 at 10:00 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.20m ar 24/07/14 at 6:00 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn