Gorsafonitro Tal y Bont Leri

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 11:42 am (GMT), ar 20/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafTal y Bont Leri

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Tyleri

Dalgylch prif afonyddAfonydd Teifi a Gogledd Ceredigion

CGC yr orsafSN6546389100

Agorwyd yr orsaf07/04/2015

Disgrifiad o’r orsafGorsaf fonitro lefelau afon yr Afon Leri yn Nhalybont

 
 

Leri yn Nhal y Bont, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.20m ar 20/09/20 at 9:00 am (GMT)

Leri yn Nhal y Bont, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.20m ar 20/09/20 at 9:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.26m ar 09/07/16 at 12:00 am (GMT)

Isaf diweddar
0.10m ar 10/06/16 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
1.26m ar 09/07/16 at 12:00 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.10m ar 10/06/16 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn