Gorsafonitro Aber-bîg

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 1:03 am (GMT), ar 18/08/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafAber-bîg

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Ebwy

Dalgylch prif afonyddAfon Cleddau Ddu

CGC yr orsafSO2097501467

Agorwyd yr orsaf08/08/1985

Disgrifiad o’r orsafMGorsaf mesur llif ger Afon Ebwy, i lawr yr afon o gydlifiad Afon Ebwy Fach. Dalgylch 71.7km2. Lefel cyforlan 1.9m. Mae gwaith wedi cael ei wneud i wella ymfudiad pysgod sydd wedi effeithio ar ein mesuriadau. Darlleniadau Lefel harddangos yn awr yn 300mm yn fwy ar gyfer yr un lefel o ddwr yn yr afon.

 
 

Afon Ebwy yn Aber-bîg, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.55m ar 17/08/19 at 10:00 pm (GMT)

Afon Ebwy yn Aber-bîg, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.55m ar 17/08/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.48m ar 23/12/13 at 3:15 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.37m ar 27/07/13 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
1.71m ar 23/10/98 at 12:30 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.37m ar 27/07/13 at 12:00 am (GMT)

Mae gwaith wedi cael ei wneud i wella ymfudiad pysgod sydd wedi effeithio ar ein mesuriadau. darlleniadau Lefel harddangos yn awr yn 300mm yn fwy ar gyfer yr un lefel o ddwr yn yr afon.

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn