Gorsafonitro Felin-foel

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 1:39 am (GMT), ar 15/08/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafFelin-foel

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Lliedi

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Caefyrddin

CGC yr orsafSN5182502209

Agorwyd yr orsaf26/04/2011

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Lliedi wrth bont ffordd A476, i lawr yr afon o gronfa ddwr Cwm Lleidi.

 
 

Afon Lliedi yn Felin-foel, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.46m ar 14/08/20 at 10:00 pm (GMT)

Afon Lliedi yn Felin-foel, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.46m ar 14/08/20 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.20m ar 14/05/13 at 11:15 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.43m ar 27/06/11 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
1.20m ar 14/05/13 at 11:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.43m ar 27/06/11 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn