Gorsafonitro Teddy Bear Bridge

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:17 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafTeddy Bear Bridge

Statws cyfredolAll-lein

Enw afonAfon Tawe

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSN7885110546

Agorwyd yr orsaf01/07/2000

Disgrifiad o’r orsafSafle monitro lefel ger Afon Tawe yn Teddy Bear Bridge, Ystradgynlais. Tua 10.3km i lawr yr afon o Graig y Nos (ID4091). Dalgylch 86.5km2. Sylwch: Mae difrod i’r bont wedi effeithio ar offer monitro lefel afon.

 
 

Afon Tawe yn Teddy Bear Bridge, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.78m ar 20/02/20 at 11:00 am (GMT)

Afon Tawe yn Teddy Bear Bridge, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.78m ar 20/02/20 at 11:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.82m ar 17/07/09 at 6:45 am (GMT)

Isaf diweddar
0.24m ar 28/02/05 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.82m ar 17/07/09 at 6:45 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.24m ar 28/02/05 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn