Gorsafonitro Bargoed

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 3:36 am (GMT), ar 22/10/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafBargoed

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Rhymni

Dalgylch prif afonyddAfon Cleddau Ddu

CGC yr orsafST1559698381

Agorwyd yr orsaf01/01/1987

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Rhymni yng Nghilfach. Cored plât tenau siâp-V. Dalgylch 63.2km2. Lefel cyforlan 1.65m.

 
 

Afon Rhymni ym Margod, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.37m ar 21/10/19 at 10:00 pm (GMT)

Afon Rhymni ym Margod, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.37m ar 21/10/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.57m ar 23/12/13 at 12:45 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.15m ar 07/06/11 at 5:45 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
1.99m ar 12/12/00 at 7:45 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.03m ar 05/08/90 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn