Gorsafonitro Ty Castell

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:33 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafTy Castell

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Tywi

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Caefyrddin

CGC yr orsafSN4914420397

Agorwyd yr orsaf01/10/1958

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif i fyny'r afon o Gapel Dewi (ID4193) ger Afon Tywi. Dalgylch 1087.8km2.

 
 

Afon Tywi yn Nhy Castell, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.70m ar 18/09/20 at 6:45 am (GMT)

Afon Tywi yn Nhy Castell, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.70m ar 18/09/20 at 6:45 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
4.31m ar 24/12/13 at 6:15 am (GMT)

Isaf diweddar
0.48m ar 27/06/10 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
5.32m ar 08/11/05 at 11:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.48m ar 27/06/10 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn