Gorsafonitro Llanwrda

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 8:47 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafLlanwrda

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Dulais

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Caefyrddin

CGC yr orsafSN7145231528

Agorwyd yr orsaf08/03/2000

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Dulais, isafon i Afon Tywi, wrth bont ffordd A40, Llanwrda. Dalgylch 26.2km2.

 
 

Afon Dulais yn Llanwrda, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.32m ar 18/09/20 at 8:00 am (GMT)

Afon Dulais yn Llanwrda, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.32m ar 18/09/20 at 8:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
0.95m ar 17/07/09 at 4:00 am (GMT)

Isaf diweddar
0.15m ar 04/10/14 at 2:15 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
1.14m ar 28/11/06 at 4:30 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.05m ar 15/07/03 at 8:45 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn