Gorsafonitro Glan Gwili

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 10:30 pm (GMT), ar 21/08/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafGlan Gwili

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Gwili

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Caefyrddin

CGC yr orsafSN4303621947

Agorwyd yr orsaf01/01/1969

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Gwili, i fyny'r afon o Bont Glangwili, Caerfyrddin. Dalgylch 129.5km2.

 
 

Afon Gwili yng Nglan Gwili, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.68m ar 21/08/19 at 10:00 pm (GMT)

Afon Gwili yng Nglan Gwili, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.68m ar 21/08/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.56m ar 01/11/09 at 11:00 am (GMT)

Isaf diweddar
0.22m ar 30/07/84 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.90m ar 08/11/05 at 2:30 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.22m ar 30/07/84 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn