Gorsafonitro Felin y Cwm

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 10:38 pm (GMT), ar 14/08/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafFelin y Cwm

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Sawdde

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Caefyrddin

CGC yr orsafSN7121226573

Agorwyd yr orsaf07/12/1970

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Swadde, isafon i Afon Tywi. Dalgylch 77.5km2.

 
 

Afon Sawdde yn Felin y Cwm, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.24m ar 14/08/20 at 10:00 pm (GMT)

Afon Sawdde yn Felin y Cwm, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.24m ar 14/08/20 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.07m ar 21/11/09 at 3:00 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.17m ar 26/07/14 at 10:00 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.22m ar 23/10/98 at 11:45 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.12m ar 31/08/95 at 11:15 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn