Gorsafonitro Capel Dewi

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 8:19 pm (GMT), ar 16/10/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafCapel Dewi

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Tywi

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Caefyrddin

CGC yr orsafSN4850920576

Agorwyd yr orsaf01/08/1974

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Tywi yn Nantgaredig, i lawr yr afon o Ty Castell (ID4208). Dalgylch 1090.4km2.

 
 

Afon Tywi yng Nghapel Dewi, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.50m ar 16/10/19 at 8:00 pm (GMT)

Afon Tywi yng Nghapel Dewi, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.50m ar 16/10/19 at 8:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
3.97m ar 24/12/13 at 5:30 am (GMT)

Isaf diweddar
0.47m ar 27/07/13 at 2:00 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
4.47m ar 19/10/87 at 9:45 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.30m ar 10/08/83 at 2:45 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn