Gorsafonitro Lea Hall

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 4:32 am (GMT), ar 15/10/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafLea Hall

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAldford Brook

Dalgylch prif afonyddAfon Ddyfrdwy

CGC yr orsafSJ4340958429

Agorwyd yr orsaf01/01/1975

Disgrifiad o’r orsafDisgrifiad i ddilyn

 
 

Aldford Brook yn Lea Hall, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.01m ar 14/10/19 at 10:15 pm (GMT)

Aldford Brook yn Lea Hall, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.01m ar 14/10/19 at 10:15 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.78m ar 26/09/12 at 11:30 am (GMT)

Isaf diweddar
0.55m ar 24/07/13 at 7:15 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.37m ar 07/11/00 at 6:30 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.59m ar 18/10/03 at 12:15 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn