Gorsafonitro Pontneddfechan

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 8:42 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafPontneddfechan

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Mellte

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSN9149108183

Agorwyd yr orsaf01/10/1971

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Mellte yng Nghraig y Dinas, i fyny'r afon o gydlifiad Afon Sychryd. Safle i fyny'r afon yn Esgair Carnau ger Afon Hepste. Dalgylch 65.8km2.

 
 

Afon Mellte ym Mhontneddfechan, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.22m ar 18/09/20 at 8:00 am (GMT)

Afon Mellte ym Mhontneddfechan, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.22m ar 18/09/20 at 8:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.86m ar 05/09/08 at 2:00 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.17m ar 22/09/14 at 9:45 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.34m ar 23/10/98 at 12:15 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.12m ar 26/08/84 at 9:30 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn