Gorsafonitro Pont y Cerbyd

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 2:36 pm (GMT), ar 22/09/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafPont y Cerbyd

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Solfach

Dalgylch prif afonyddAfonydd Arfordirol Cleddau a Sir Benfro

CGC yr orsafSM8183726961

Agorwyd yr orsaf13/07/2004

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Solfach 400m i lawr yr afon o Bont y Cerbyd. Safle, 3.1km i fyny'r afon o Felinganol. Dalgylch 22.4km2.

 
 

Afon Solfach ym Mhont y Cerbyd, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.32m ar 22/09/19 at 2:00 pm (GMT)

Afon Solfach ym Mhont y Cerbyd, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.32m ar 22/09/19 at 2:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
3.41m ar 25/01/13 at 10:15 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.24m ar 14/08/11 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.41m ar 25/01/13 at 10:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.24m ar 14/08/11 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn