Gorsafonitro Pont Llolwyn

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 2:23 am (GMT), ar 15/08/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafPont Llolwyn

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Ystwyth

Dalgylch prif afonyddAfonydd Teifi a Gogledd Ceredigion

CGC yr orsafSN5902477289

Agorwyd yr orsaf29/06/1961

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Ystwyth ym Mhont Llolwyn, i fyny'r afon o Llanfarian. Mae llifogydd yn gorlifo i'r lan ar yr ochr dde ar lefel o tua 3.0m. Dalgylch 169.6km2.

 
 

Afon Ystwyth ym Mhont Llolwyn, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.08m ar 14/08/20 at 10:00 pm (GMT)

Afon Ystwyth ym Mhont Llolwyn, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.08m ar 14/08/20 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
3.41m ar 26/10/08 at 8:30 am (GMT)

Isaf diweddar
1.01m ar 27/07/14 at 7:30 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.41m ar 26/10/08 at 8:30 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.79m ar 22/08/95 at 8:45 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn