Gorsafonitro Llanw Nedd

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:37 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafLlanw Nedd

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Nedd

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSS7500497789

Agorwyd yr orsaf05/09/1994

Disgrifiad o’r orsafSafle mesur llanw ger Afon Nedd wrth y bont droed i lawr yr afon o'r bont rheilffordd.

 
 

Llanw Afon Nedd yn Nedd, Gwerth Olaf a Adalwyd: 4.85m ar 18/09/20 at 6:30 am (GMT)

Llanw Afon Nedd yn Nedd, Gwerth Olaf a Adalwyd: 4.85m ar 18/09/20 at 6:30 am

Uchaf diweddar
5.41m ar 03/01/14 at 7:45 am (GMT)

Isaf diweddar
0.08m ar 31/03/12 at 9:30 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
5.54m ar 31/08/05 at 8:30 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.08m ar 31/03/12 at 9:30 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn