Gorsafonitro Pont Fadlen

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:19 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafPont Fadlen

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonMerlin’s Brook

Dalgylch prif afonyddAfonydd Arfordirol Cleddau a Sir Benfro

CGC yr orsafSM9467514514

Agorwyd yr orsaf21/03/2001

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel yn unig ger Merlin's Brook (isafon i Afon Cleddau Wen) wrth bont ffordd A4076 yn Hwlffordd. Dalgylch 26.2km2.

 
 

Merlin’s Brook ym Mhont Fadlen, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.37m ar 18/09/20 at 6:30 am (GMT)

Merlin’s Brook ym Mhont Fadlen, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.37m ar 18/09/20 at 6:30 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.34m ar 24/10/11 at 7:00 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.35m ar 27/06/10 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.71m ar 11/10/05 at 7:00 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.35m ar 27/06/10 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn