Gorsafonitro Parc Kiln

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 11:49 am (GMT), ar 20/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafParc Kiln

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Ritec

Dalgylch prif afonyddAfonydd Arfordirol Cleddau a Sir Benfro

CGC yr orsafSN1254600467

Agorwyd yr orsaf13/09/2002

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Ritec yn Ninbych-y-pysgod, ar gyfer rhybuddio am lifogydd. Dalgylch 21.8km2.

 
 

Afon Ritec ym Mharc Kiln, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.39m ar 20/09/20 at 10:00 am (GMT)

Afon Ritec ym Mharc Kiln, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.39m ar 20/09/20 at 10:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.05m ar 29/12/12 at 9:15 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.16m ar 11/08/04 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.05m ar 29/12/12 at 9:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.16m ar 11/08/04 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn