Gorsafonitro Goetre-hen

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 11:28 am (GMT), ar 20/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafGoetre-hen

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Llynfi

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSS8907685478

Agorwyd yr orsaf01/10/1970

Disgrifiad o’r orsafSafle mesur llif ger Afon Llynfi, i lawr yr afon o'r bont ffordd yng Nghoetre-hen, sy'n draenio ardal 49.9km2, dalgylch atebol.

 
 

Afon Llynfi yng Nghoetre-hen, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.23m ar 20/09/20 at 10:00 am (GMT)

Afon Llynfi yng Nghoetre-hen, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.23m ar 20/09/20 at 10:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.13m ar 01/10/10 at 1:00 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.17m ar 29/07/14 at 5:00 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.19m ar 30/10/94 at 6:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.09m ar 23/08/84 at 2:15 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn