Gorsafonitro Brynmenyn

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 12:50 am (GMT), ar 18/08/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafBrynmenyn

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Ogwr

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSS9036884425

Agorwyd yr orsaf07/01/1971

Disgrifiad o’r orsafCored plât tenau siâp-V ar Afon Ogwr ym Mrynmenyn. Cored wedi'i adnewyddu ym mis Ebrill 2013. Draenio ardal 74.3km2.

 
 

Afon Ogwr ym Mrynmenyn, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.75m ar 17/08/19 at 10:00 pm (GMT)

Afon Ogwr ym Mrynmenyn, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.75m ar 17/08/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.78m ar 13/01/11 at 11:00 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.20m ar 25/05/11 at 8:00 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
1.93m ar 07/03/98 at 1:15 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.16m ar 02/09/95 at 6:45 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn