Gorsafonitro Llanw Aberystwyth

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 4:57 am (GMT), ar 26/10/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafLlanw Aberystwyth

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Rheidol

Dalgylch prif afonyddAfonydd Teifi a Gogledd Ceredigion

CGC yr orsafSN5819081327

Agorwyd yr orsaf01/06/2004

Disgrifiad o’r orsafSafle mesur llanw wrth geg Afon Rheidol, amrediad llawn y llanw heb ei nodi.

 
 

Llanw Afon Rheidol yn Aberystwyth , Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.33m ar 25/10/20 at 10:00 pm (GMT)

Llanw Afon Rheidol yn Aberystwyth , Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.33m ar 25/10/20 at 10:00 pm

Uchaf diweddar
4.28m ar 01/03/14 at 8:45 am (GMT)

Isaf diweddar
0.06m ar 04/08/19 at 5:30 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.83m ar 16/10/16 at 7:30 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.00m ar 18/10/10 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn