Gorsafonitro Abercynffig

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 8:45 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafAbercynffig

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Llynfi

Dalgylch prif afonyddAfonydd Bae Abertawe

CGC yr orsafSS8971884302

Agorwyd yr orsaf08/04/2002

Disgrifiad o’r orsafSafle rhybuddio am lifogydd ger Afon Llynfi, ar y tir criced i lawr yr afon o Goetre-hen (ID4090), sy'n draenio 50.2km2. Lefel cyforlan 2.52m. Safle mesur lefel yn unig.

 
 

Afon Llynfi yn Abercynffig, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.11m ar 18/09/20 at 8:00 am (GMT)

Afon Llynfi yn Abercynffig, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.11m ar 18/09/20 at 8:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.43m ar 20/11/16 at 5:30 am (GMT)

Isaf diweddar
0.23m ar 20/07/18 at 8:00 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.99m ar 29/07/09 at 10:15 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.20m ar 27/07/06 at 8:15 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn