Gorsafonitro Aberaeron

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 12:20 pm (GMT), ar 20/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafAberaeron

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Aeron

Dalgylch prif afonyddAfonydd Teifi a Gogledd Ceredigion

CGC yr orsafSN4596362365

Agorwyd yr orsaf24/07/1998

Disgrifiad o’r orsafSafle rhybuddio am lifogydd ger Afon Aeron, i fyny'r afon o bont ffordd A482, sy'n draenio 161.42km2. Tua 12.2km i lawr yr afon o Dal-sarn (ID4129).

 
 

Afon Aeron yn Aberaeron, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.23m ar 20/09/20 at 12:00 pm (GMT)

Afon Aeron yn Aberaeron, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.23m ar 20/09/20 at 12:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.37m ar 13/10/18 at 7:15 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.13m ar 27/04/20 at 1:15 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.37m ar 13/10/18 at 7:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.13m ar 27/04/20 at 1:15 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn