Gorsafonitro Hirwaun

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:36 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafHirwaun

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Cynon

Dalgylch prif afonyddAfon Cleddau Ddu

CGC yr orsafSN9605005450

Agorwyd yr orsaf01/01/1999

Disgrifiad o’r orsafThis site is not currently recording as the river level sensor has been damaged. We are working to resolve the issue and restore the data feed as soon as possible

 
 

Afon Cynon yn Hirwaun, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.26m ar 18/09/20 at 6:30 am (GMT)

Afon Cynon yn Hirwaun, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.26m ar 18/09/20 at 6:30 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.33m ar 16/02/20 at 2:15 am (GMT)

Isaf diweddar
0.09m ar 30/05/12 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
1.33m ar 16/02/00 at 2:15 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.09m ar 30/05/12 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn