Gorsafonitro Glanelái

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 1:29 am (GMT), ar 01/11/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafGlanelái

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Elái

Dalgylch prif afonyddAfon Cleddau Ddu

CGC yr orsafST0336082680

Agorwyd yr orsaf01/01/1975

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Elái, i lawr yr afon o gydlifiad Afon Elái a Nant Muchudd. Cored plât tenau siâp-V. Dalgylch 39.4km2, lefel cyforlan 2.8m.

 
 

Afon Elái yng Nglanelái, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.63m ar 31/10/20 at 10:00 pm (GMT)

Afon Elái yng Nglanelái, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.63m ar 31/10/20 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.16m ar 16/02/20 at 5:15 am (GMT)

Isaf diweddar
0.12m ar 27/07/18 at 7:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.39m ar 10/01/86 at 7:30 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.05m ar 27/07/89 at 8:15 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn