Gorsafonitro Brynbuga

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 8:04 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafBrynbuga

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Wysg

Dalgylch prif afonyddAfon Wysg

CGC yr orsafSO3745500748

Agorwyd yr orsaf18/07/2000

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel terfynol yn unig ar Afon Wysg, i fyny'r afon o'r bont ffordd ym Mrynbuga.

 
 

Llan-ffwyst ym Mrynbuga, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.26m ar 18/09/20 at 6:30 am (GMT)

Llan-ffwyst ym Mrynbuga, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.26m ar 18/09/20 at 6:30 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
5.80m ar 16/02/20 at 1:15 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.25m ar 01/07/09 at 6:15 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
5.80m ar 16/02/20 at 1:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.19m ar 09/08/18 at 4:00 am (GMT)

Ar hyn o bryd mae gennym broblem llinell ffôn yn yr orsaf hon

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn