Gorsafonitro Pont-hir

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:32 am (GMT), ar 20/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafPont-hir

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Lwyd

Dalgylch prif afonyddAfon Cleddau Ddu

CGC yr orsafST3324492327

Agorwyd yr orsaf02/11/2007

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif terfynol ger Afon Lwyd. Dalgylch 98.1km2, lefel cyforlan 2.5m.

 
 

Afon Lwyd ym Mhont-hir, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.37m ar 20/09/20 at 6:30 am (GMT)

Afon Lwyd ym Mhont-hir, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.37m ar 20/09/20 at 6:30 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.73m ar 16/02/20 at 5:30 am (GMT)

Isaf diweddar
0.32m ar 13/08/15 at 3:00 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.73m ar 16/02/20 at 5:30 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.26m ar 16/08/10 at 6:30 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn