Gorsafonitro Pont Hen Hafod

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 10:18 am (GMT), ar 20/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafPont Hen Hafod

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Senni

Dalgylch prif afonyddAfon Wysg

CGC yr orsafSN9281025440

Agorwyd yr orsaf03/02/1970

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Senni, i fyny'r afon o gydlifiad Afon Wysg. Cored Crump gyda phlât tenau siâp-V. Dalgylch 19.9km2, lefel cyforlan 2.27m.

 
 

Afon Senni ym Mhont Hen Hafod, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.16m ar 20/09/20 at 10:00 am (GMT)

Afon Senni ym Mhont Hen Hafod, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.16m ar 20/09/20 at 10:00 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.09m ar 12/10/18 at 9:45 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.09m ar 27/07/18 at 3:30 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.29m ar 22/10/98 at 11:30 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.09m ar 27/07/18 at 3:30 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn