Gorsafonitro Llanfihangel Troddi

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 1:11 am (GMT), ar 18/08/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafLlanfihangel Troddi

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Troddi

Dalgylch prif afonyddAfon Gwy

CGC yr orsafSO5025011220

Agorwyd yr orsaf01/01/1975

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel yn unig ger Afon Troddi, i fyny'r afon o gydlifiad Afon Gwy. Dalgylch 142km2.

 
 

Afon Troddi yn Llanfihangel Troddi, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.26m ar 17/08/19 at 10:00 pm (GMT)

Afon Troddi yn Llanfihangel Troddi, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.26m ar 17/08/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
3.79m ar 01/01/14 at 7:45 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.11m ar 13/10/03 at 12:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.82m ar 30/10/00 at 6:15 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.11m ar 13/10/03 at 12:00 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn