Gorsafonitro Y Grysmwnt, Rhosllwyn

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:43 am (GMT), ar 18/09/20. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafY Grysmwnt, Rhosllwyn

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Mynwy

Dalgylch prif afonyddAfon Gwy

CGC yr orsafSO4165024890

Agorwyd yr orsaf25/03/2009

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif ger Afon Mynwy. Gorsaf rhybuddio am lifogydd ar gyfer Trefynwy. Dalgylch 354km2.

 
 

Afon Mynwy yn y Grysmwnt, Rhosllwyn, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.57m ar 18/09/20 at 6:30 am (GMT)

Afon Mynwy yn y Grysmwnt, Rhosllwyn, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.57m ar 18/09/20 at 6:30 am

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
4.63m ar 15/02/20 at 7:00 am (GMT)

Isaf diweddar
0.44m ar 12/08/15 at 11:15 pm (GMT)

Uchaf cofnodwyd
4.63m ar 16/02/20 at 7:00 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.40m ar 03/09/11 at 3:45 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn