Gorsafonitro Abernant

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 7:42 pm (GMT), ar 14/12/18. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafAbernant

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Irfon

Dalgylch prif afonyddAfon Gwy

CGC yr orsafSN8926945987

Agorwyd yr orsaf01/05/1973

Disgrifiad o’r orsafGorsaf rhybuddio am lifogydd yn unig i lawr yr afon o Lanwrtyd. Dalgylch 72.8km2. Lefel cyforlan 2.13m.

 
 

Afon Irfon yn Abernant, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.42m ar 14/12/18 at 6:00 pm (GMT)

Afon Irfon yn Abernant, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.42m ar 14/12/18 at 6:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.15m ar 17/07/09 at 7:45 am (GMT)

Isaf diweddar
0.25m ar 08/04/12 at 7:15 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.50m ar 23/10/98 at 12:00 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.19m ar 17/06/90 at 3:45 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn