Gorsafonitro Llanerfyl

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 4:54 am (GMT), ar 15/10/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafLlanerfyl

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Banw

Dalgylch prif afonyddUcheldir Afon Hafren

CGC yr orsafSJ0316009740

Agorwyd yr orsaf11/05/1998

Disgrifiad o’r orsafAfon Banw yn Llanerfyl

 
 

Afon Banw yn Llanerfyl, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.23m ar 14/10/19 at 10:00 pm (GMT)

Afon Banw yn Llanerfyl, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.23m ar 14/10/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
3.59m ar 05/02/11 at 3:15 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.97m ar 31/01/11 at 7:30 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.59m ar 05/02/11 at 3:15 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.94m ar 27/06/10 at 2:15 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn