Gorsafonitro Llanidloes

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 3:57 am (GMT), ar 15/10/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafLlanidloes

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Hafren

Dalgylch prif afonyddUcheldir Afon Hafren

CGC yr orsafSN9550084810

Agorwyd yr orsaf29/03/1994

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur lefel yn unig i lawr yr afon o gydlifiad Afon Hafren ac Afon Clywedog. Dalgylch = 163km2.

 
 

Afon Hafren yn Llanidloes, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.48m ar 14/10/19 at 10:00 pm (GMT)

Afon Hafren yn Llanidloes, Gwerth Olaf a Adalwyd: 1.48m ar 14/10/19 at 10:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
2.78m ar 08/06/12 at 10:45 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.76m ar 08/05/14 at 7:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
3.07m ar 27/10/98 at 11:45 pm (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.76m ar 14/06/01 at 11:30 pm (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn