Gorsafonitro Rhos y Pentref

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 2:27 pm (GMT), ar 22/09/19. Adnewyddu'r dudalen.

Enw’r orsafRhos y Pentref

Statws cyfredolAr-lein

Enw afonAfon Dulas

Dalgylch prif afonyddUcheldir Afon Hafren

CGC yr orsafSN9500082470

Agorwyd yr orsaf05/01/1970

Disgrifiad o’r orsafGorsaf mesur llif. Ffos Trapezoidal. Dalgylch = 52.7km2.

 
 

Afon Dulas yn Rhos y Pentref, Cwmbelan, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.18m ar 22/09/19 at 2:00 pm (GMT)

Afon Dulas yn Rhos y Pentref, Cwmbelan, Gwerth Olaf a Adalwyd: 0.18m ar 22/09/19 at 2:00 pm

Allwedd:

Lefel uchel Lefel nodweddiadol Lefel isel

Uchaf diweddar
1.88m ar 18/11/09 at 3:00 pm (GMT)

Isaf diweddar
0.34m ar 22/09/03 at 7:00 am (GMT)

Uchaf cofnodwyd
2.42m ar 27/10/98 at 11:45 am (GMT)

Isaf a gofnodwyd
0.04m ar 27/08/76 at 12:30 am (GMT)

 
 

Mae'r system hon yn dal data ar gyfer y 13 mis diwethaf yn unig. Ar gyfer gwerthoedd cyn hynny, cysylltwch â ni i gyflwyno cais am ddata.

Ewch i'r Map Lefelau Afonydd Ar-lein

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau'n ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Beth ydych yn ei feddwl? – ffurflen adborth.

 

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn